SB 6.4.9

annaṁ carāṇām acarā
hy apadaḥ pāda-cāriṇām
ahastā hasta-yuktānāṁ
dvi-padāṁ ca catuṣ-padaḥ
Překlad slovo od slova: 
annam — potrava; carāṇām — těch, kdo se pohybují pomocí křídel; acarāḥ — nehybné (plody a květy); hi — vskutku; apadaḥ — beznohé živé bytosti, jako je tráva; pāda-cāriṇām — zvířat, která se pohybují pomocí nohou, jako například krávy a buvoli; ahastāḥ — zvířata bez předních končetin; hasta-yuktānām — zvířat s předními končetinami, jako například tygrů; dvi-padām — lidských bytostí, které mají dvě nohy; ca — a; catuḥ-padaḥ — čtyřnohá zvířata, jako jsou jeleni.
Překlad: 
Řízením přírody jsou plody a květy považovány za potravu hmyzu a ptáků; tráva a jiné beznohé živé bytosti jsou určeny za potravu čtyřnohým zvířatům, jako jsou krávy a buvoli; zvířata, která nedokáží používat svých předních nohou jako rukou, mají být potravou zvířatům s drápy, jako jsou tygři, a čtyřnohá zvířata, jako jsou jeleni a kozy — jakož i obilí — mají být potravou lidským bytostem.
Význam: 

Podle zákona přírody neboli řízením Nejvyšší Osobnosti Božství je jeden druh živé bytosti potravou jiným živým bytostem. Jak je zde uvedeno: dvi-padāṁ ca catuṣ-padaḥ — čtyřnohá zvířata (catuṣ-padaḥ), jakož i obiloviny, jsou potravou lidským bytostem (dvi-padām). Tato čtyřnohá zvířata zahrnují jeleny či kozy; nikoliv krávy, kterým se má dostávat ochrany. Členové vyšších společenských tříd — brāhmaṇové, kṣatriyové a vaiśyové — obecně nejedí maso. Kṣatriyové někdy chodí do lesa zabíjet zvířata, jako jsou jeleni, protože se musí naučit umění zabíjet, a někdy tato zvířata také jedí. Rovněž śūdrové jedí zvířata, jako jsou kozy. Krávy však nejsou v žádném případě určeny k tomu, aby je lidé zabíjeli a jedli. Každá śāstra zabíjení krav důrazně odsuzuje. Je řečeno, že ten, kdo zabije krávu, bude muset trpět tolik let, kolik má kráva na těle chlupů. Manu-saṁhitā uvádí: pravṛttir eṣā bhūtānāṁ nivṛttis tu mahā-phalā — v tomto hmotném světě máme mnoho sklonů, ale v lidském životě je třeba se je naučit krotit. Ti, kdo touží jíst maso, mohou uspokojit žádosti svého jazyka masem nižších zvířat, ale nikdy nesmějí zabíjet krávy, které jsou díky tomu, že dávají mléko, uznávány za matky lidské společnosti. Śāstry obzvláště doporučují: kṛṣi-gorakṣya — třída vaiśyů má celé lidské společnosti zajišťovat potravu prostřednictvím zemědělských činností a poskytovat plnou ochranu kravám, což jsou ta nejužitečnější zvířata, protože dávají lidem mléko.