SB 6.18.38

niśamya tad-vaco vipro
vimanāḥ paryatapyata
aho adharmaḥ sumahān
adya me samupasthitaḥ
Překlad slovo od slova: 
niśamya — slyšící; tat-vacaḥ — její slova; vipraḥ — brāhmaṇa; vimanāḥ — zarmoucený; paryatapyata — naříkal; aho — běda; adharmaḥ — bezbožnost; su-mahān — nesmírně velká; adya — dnes; me — ke mně; samupasthitaḥ — dostavila se.
Překlad: 
Když Kaśyapa Muni slyšel Ditinu žádost, velice ho to zarmoutilo. “Běda,” naříkal, “nyní jsem v nebezpečí, že se budu podílet na bezbožném činu — zabití Indry.”
Význam: 

Kaśyapa Muni dychtil splnit touhu své manželky Diti, ale když slyšel, že chce syna, který by zabil Indru, jeho nadšení okamžitě vyprchalo, neboť taková myšlenka se mu příčila.