SB 6.18.19

marutaś ca diteḥ putrāś
catvāriṁśan navādhikāḥ
ta āsann aprajāḥ sarve
nītā indreṇa sātmatām
Překlad slovo od slova: 
marutaḥ — Marutové; ca — a; diteḥ — Diti; putrāḥ — synové; catvāriṁśat — čtyřicet; nava-adhikāḥ — plus devět; te — oni; āsan — byli; aprajāḥ — bez synů; sarve — všichni; nītāḥ — byli uvedeni; indreṇa — Indrou; sa-ātmatām — do postavení polobohů.
Překlad: 
Z lůna Diti se také narodilo čtyřicet devět polobohů Marutů, z nichž žádný neměl syny. Přestože se narodili Diti, král Indra je obdařil postavením polobohů.
Význam: 

Jak je vidět, i démoni mohou být povýšeni do postavení polobohů, je-li napravena jejich ateistická povaha. V celém vesmíru lze najít dva druhy lidí. Ti, kteří jsou oddaní Pána Viṣṇua, jsou známí jako polobozi, a ti, kteří jsou jejich pravým opakem, se nazývají démoni. Jak dokazuje tento verš, i démoni se mohou změnit v polobohy.