Today is the most auspicious appearance day of Lord Balarama. Sri Balarama ki jaya!

SB 6.14.47

tasyās tadākarṇya bhṛśāturaṁ svaraṁ
ghnantyāḥ karābhyām ura uccakair api
praviśya rājñī tvarayātmajāntikaṁ
dadarśa bālaṁ sahasā mṛtaṁ sutam
Překlad slovo od slova: 
tasyāḥ — její (služebné); tadā — tehdy; ākarṇya — když slyšela; bhṛśa-āturam — plný lítosti a vzrušený; svaram — hlas; ghnantyāḥ — bijící; karābhyām — rukama; uraḥ — hruď; uccakaiḥ — hlasitě; api — také; praviśya — vstoupila; rājñī — královna; tvarayā — spěšně; ātmaja-antikam — poblíž svého syna; dadarśa — viděla; bālam — dítě; sahasā — náhle; mṛtam — mrtvý; sutam — syn.
Překlad: 
Služebná se v nesmírném vzrušení bila oběma rukama do prsou a vykřikovala slova plná lítosti. Královna slyšela její pronikavý hlas, okamžitě tam přišla, a když přistoupila ke svému synovi, uviděla, že náhle zemřel.