SB 5.6.10

yena ha vāva kalau manujāpasadā deva-māyā-mohitāḥ sva-vidhi-niyoga-śauca-cāritra-vihīnā deva-helanāny apavratāni nija-nijecchayā gṛhṇānā asnānānācamanāśauca-keśolluñcanādīni kalinādharma-bahulenopahata-dhiyo brahma-brāhmaṇa-yajña-puruṣa-loka-vidūṣakāḥ prāyeṇa bhaviṣyanti.
Překlad slovo od slova: 
yena — kterým pseudonáboženským systémem; ha vāva — jistě; kalau — v tomto věku Kali; manuja-apasadāḥ — nejzavrženější lidé; deva-māyā-mohitāḥ — zmateni vnější, iluzorní energií Nejvyšší Osobnosti Božství; sva-vidhi-niyoga-śauca-cāritra-vihīnāḥ — bez charakteru, čistoty a usměrňujících pravidel odpovídajících osobním životním povinnostem; deva-helanāni — zanedbávající Nejvyšší Osobnost Božství; apavratāni — bezbožné sliby; nija-nija-icchayā — podle svých tužeb; gṛhṇānāḥ — přijímající; asnāna-anācamana-aśauca-keśa-ulluñcana-ādīni — vymyšlené náboženské zásady, jako například nekoupat se, nevyplachovat si ústa, být nečistý a vytrhávat si vlasy; kalinā — věkem Kali; adharma-bahulena — s přebytkem bezbožnosti; upahata-dhiyaḥ — jejichž čisté vědomí podlehlo zkáze; brahma-brāhmaṇa-yajña-puruṣa-loka-vidūṣakāḥ — urážliví vůči Vedám, striktním brāhmaṇům, obětním a dalším obřadům a vůči Nejvyšší Osobnosti Božství a oddaným; prāyeṇa — téměř zcela; bhaviṣyanti — stanou se.
Překlad: 
Nejnižší z lidí, zmateni iluzorní energií Nejvyššího Pána, se zřeknou původní varṇāśrama-dharmy a jejích usměrňujících pravidel. Zamítnou koupel třikrát denně a uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství. Když takto zavrhnou čistotu a opomenou Nejvyššího Pána, začnou se řídit nesmyslnými zásadami. Budou si vytrhávat vlasy, a jelikož se nebudou pravidelně koupat a vyplachovat si ústa, zůstanou trvale nečistí. Budou prosperovat na základě smyšleného náboženství. V tomto věku Kali tíhnou lidé více k bezbožným systémům, a v důsledku toho se budou přirozeně vysmívat autoritě Ved, jejím stoupencům, brāhmaṇům, Nejvyšší Osobnosti Božství a oddaným.
Význam: 

Tomuto popisu v současné době odpovídají hippies v západních zemích. Jsou nezodpovědní, neusměrnění, nekoupou se a vysmívají se standardnímu védskému poznání. Vymýšlejí si nové životní styly a nová náboženství. Momentálně existuje mnoho skupin hippies, ale všechny pocházejí od krále Arhata, který napodoboval činnosti Pána Ṛṣabhadeva, Jenž se nacházel na úrovni paramahaṁsa. Král Arhat nebral na vědomí, že i když Pán Ṛṣabhadeva jednal jako šílenec, Jeho výkaly a moč voněly do té míry, že svou příjemnou vůní naplnily daleké okolí. Stoupenci krále Arhata dostali jméno džinisté a později je následovalo mnoho dalších, zvláště hippies, kteří představují víceméně odnože māyāvādské filozofie, neboť se považují za Nejvyšší Osobnost Božství. Takoví lidé nectí ty, kdo se skutečně řídí védskými zásadami, ideální brāhmaṇy, a nectí ani Nejvyšší Osobnost Božství, Nejvyšší Brahman. Pod vlivem tohoto věku Kali mají sklon vymýšlet si falešné náboženské systémy.