SB 5.24.23

yat tad bhagavatānadhigatānyopāyena yācñā-cchalenāpahṛta-sva-śarīrāvaśeṣita-loka-trayo varuṇa-pāśaiś ca sampratimukto giri-daryāṁ cāpaviddha iti hovāca.
Překlad slovo od slova: 
yat — který; tat — ten; bhagavatā — Nejvyšším Pánem, Osobností Božství; anadhigata-anya-upāyena — Jehož nelze jinak vnímat; yācñā-chalena — lstí v podobě žebrání; apahṛta — odejmuté; sva-śarīra-avaśeṣita — zůstalo mu jen vlastní tělo; loka-trayaḥ — tři světy; varuṇa-pāśaiḥ — Varuṇovými provazy; ca — a; sampratimuktaḥ — zcela svázán; giri-daryām — v jeskyni v hoře; ca — a; apaviddhaḥ — zadržen; iti — takto; ha — vskutku; uvāca — pravil.
Překlad: 
Když Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, neviděl žádný jiný způsob, jak Bali Mahārājovi vše odejmout, uchýlil se ke lsti — přijal úlohu žebráka a odebral mu všechny tři světy. Tak Balimu zůstalo jen tělo, ale Pán přesto nebyl spokojen. Zajal ho, svázal Varuṇovými provazy a uvrhl do jeskyně v hoře. Ale i přesto, že Bali přišel o všechno své bohatství a byl uvržen do jeskyně, byl tak vznešený oddaný, že pronesl následující řeč.