SB 5.23.2

sa hi sarveṣāṁ jyotir-gaṇānāṁ graha-nakṣatrādīnām animiṣeṇāvyakta-raṁhasā bhagavatā kālena bhrāmyamāṇānāṁ sthāṇur ivāvaṣṭambha īśvareṇa vihitaḥ śaśvad avabhāsate.
Překlad slovo od slova: 
saḥ — ta planeta Dhruvy Mahārāje; hi — vskutku; sarveṣām — všech; jyotiḥ-gaṇānām — svítících těles; graha-nakṣatra-ādīnām — jako jsou planety a hvězdy; animiṣeṇa — který neodpočívá; avyakta — nepochopitelný; raṁhasā — jehož síla; bhagavatā — nejmocnější; kālena — časovým faktorem; bhrāmyamāṇānām — donucené k otáčení; sthāṇuḥ iva — jako kůl; avaṣṭambhaḥ — čep; īśvareṇa — vůlí Nejvyšší Osobnosti Božství; vihitaḥ — ustanovený; śaśvat — neustále; avabhāsate — září.
Překlad: 
Polárka, planeta Dhruvy Mahārāje, jež byla ustanovená svrchovanou vůlí Nejvyšší Osobnosti Božství, neustále září jakožto středový čep všech hvězd a planet. Neviditelný a nanejvýš mocný časový faktor, který nikdy nespí, způsobuje, že tato svítící tělesa okolo ní bez ustání obíhají.
Význam: 

Zde je jasně řečeno, že všechna svítící tělesa, planety a hvězdy se neustále otáčejí působením svrchovaného časového faktoru. Časový faktor je dalším rysem Nejvyšší Osobnosti Božství. Každý se nachází pod jeho vládou, ale Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, natolik miluje Svého oddaného Dhruvu Mahārāje, že všechna svítící tělesa svěřil pod vládu Dhruvovy planety a zařídil, aby časový faktor Dhruvovi podléhal a spolupracoval s ním. Ve skutečnosti se vše děje podle vůle a vedení Nejvyšší Osobnosti Božství, ale Pán Svému oddanému Dhruvovi podřídil činnosti časového faktoru, aby Dhruvu učinil tou nejdůležitější osobou ve vesmíru.