SB 5.17.9

tathaivālakanandā dakṣiṇena brahma-sadanād bahūni giri-kūṭāny atikramya hemakūṭād dhaimakūṭāny ati-rabhasatara-raṁhasā luṭhayantī bhāratam abhivarṣaṁ dakṣiṇasyāṁ diśi jaladhim abhipraviśati yasyāṁ snānārthaṁ cāgacchataḥ puṁsaḥ pade pade 'śvamedha-rājasūyādīnāṁ phalaṁ na durlabham iti.
Překlad slovo od slova: 
tathā eva — podobně; alakanandā — rameno zvané Alakanandā; dakṣiṇena — jižní stranou; brahma-sadanāt — z města jménem Brahmapurī; bahūni — mnohé; giri-kūṭāni — vrcholy hor; atikramya — překonává; hemakūṭāt — z hory Hemakūṭy; haimakūṭāni — a Himakūṭy; ati-rabhasatara — prudčeji; raṁhasā — s velkou silou; luṭhayantī — pustoší; bhāratam abhivarṣam — na všech stranách Bharata-varṣi; dakṣiṇasyām — na jižní; diśi — straně; jaladhim — oceán slané vody; abhipraviśati — vstupuje do; yasyām — v níž; snāna-artham — aby se vykoupal; ca — a; āgacchataḥ — toho, kdo přichází; puṁsaḥ — osoba; pade pade — na každém kroku; aśvamedha-rājasūya-ādīnām — velkých obětí, jako je Aśvamedha yajña a Rājasūya yajña; phalam — výsledek; na — ne; durlabham — velmi obtížné získat; iti — takto.
Překlad: 
Rameno Gangy jménem Alakanandā stéká z jižní strany Brahmapurī (Brahma-sadany). Poté, co překoná vrcholy hor v různých zemích, řítí se s velkou dravostí na vrcholy hor Hemakūṭy a Himakūṭy, zaplavuje je a padá dolů na území zvané Bhārata-varṣa, které rovněž zaplavuje. Potom Ganga vtéká do oceánu slané vody na jižní straně. Těm, kdo se do této řeky přicházejí koupat, přeje štěstí. Není pro ně nijak obtížné získávat na každém kroku výsledky vykonávání velkých obětí, jako jsou Rājasūya a Aśvamedha yajña.
Význam: 

Místo, kde se Ganga vlévá do slané vody Bengálského zálivu, se dodnes nazývá Gaṅgā-sāgara neboli “místo setkání Gangy s Bengálským zálivem”. Na Makara-saṅkrānti, v lednu až únoru, se tam dodnes přicházejí vykoupat tisíce lidí s nadějí na vysvobození. Zde je potvrzeno, že tímto způsobem mohou vysvobození skutečně dosáhnout. Pro ty, kdo se kdykoliv koupou v řece Ganze, není nijak obtížné získat výsledky velkých obětí, jako je Aśvamedha a Rājasūya yajña. Většina lidí v Indii se dodnes chce koupat v Ganze, a k tomu existuje mnoho příhodných míst. V Prayāgu (Allahabadu) se během ledna scházejí tisíce lidí, aby se vykoupali v soutoku Gangy s Yamunou. Poté se jich mnoho odebere vykoupat na místo, kde Ganga ústí do Bengálského zálivu. Všichni lidé v Indii tedy mají zvláštní výhodu v tom, že se mohou koupat ve vodách Gangy na tolika poutních místech.