SB 5.13.25


sauvīra-patir api sujana-samavagata-paramātma-satattva ātmany avidyādhyāropitāṁ ca dehātma-matiṁ visasarja. evaṁ hi nṛpa bhagavad-āśritāśritānubhāvaḥ.
Překlad slovo od slova: 
sauvīra-patiḥ — král státu zvaného Sauvīra; api — jistě; su-jana — od vznešené osoby; samavagata — když plně pochopil; paramātma-sa-tattvaḥ — pravdu o přirozeném postavení duše a Nadduše; ātmani — v sobě; avidyā — nevědomostí; adhyāropitām — chybně přisuzoval; ca — a; deha — v těle; ātma-matim — pojetí vlastního já; visasarja — zcela se vzdal; evam — takto; hi — jistě; nṛpa — ó králi; bhagavat-āśrita-āśrita-anubhāvaḥ — důsledek přijetí útočiště u oddaného, který také přijal útočiště u duchovního mistra v systému paramparā (tehdy je jisté, že se živá bytost vysvobodí z velké nevědomosti v podobě tělesného pojetí života).
Překlad: 
Když Rahūgaṇa, král Sauvīry, přijal ponaučení od velkého oddaného Jaḍa Bharaty, byl si plně vědom přirozeného postavení duše. Tak zcela odřekl tělesné pojetí. Můj milý králi, každý, kdo přijme útočiště u služebníka Pánova služebníka, je jistě oslavován, protože se může bez potíží vzdát svého tělesného pojetí.
Význam: 

Caitanya-caritāmṛta (Madhya 22.54) uvádí:

”sādhu-saṅga", ”sādhu-saṅga"—sarva-śāstre kaya
lava-mātra sādhu-saṅge sarva-siddhi haya

Je pravda, že když někdo přijme útočiště u čistého oddaného, dosáhne naprosté dokonalosti i v případě, že jejich setkání bylo pouze krátké. Sādhu je čistý oddaný Pána. Máme praktickou zkušenost, že první pokyn našeho duchovního mistra nás tak naplnil vědomím Kṛṣṇy, že dnes jsme přinejmenším na cestě vědomí Kṛṣṇy a chápeme filozofii. Výsledkem je, že se do tohoto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy zapojuje mnoho oddaných. Celý svět se točí pod vlivem tělesného pojetí — na celém světě proto musí být oddaní, aby lidi tohoto falešného tělesného pojetí zbavili a plně je zaměstnali ve vědomí Kṛṣṇy.