New version available here: vedabase.io

SB 5.13.13

anyonya-vitta-vyatiṣaṅga-vṛddha-
vairānubandho vivahan mithaś ca
adhvany amuṣminn uru-kṛcchra-vitta-
bādhopasargair viharan vipannaḥ
Překlad slovo od slova: 
anyonya — navzájem; vitta-vyatiṣaṅga — finančními transakcemi; vṛddha — zvětšené; vaira-anubandhaḥ — živá bytost nese břímě nepřátelství; vivahan — někdy uzavírají sňatek; mithaḥ — spolu; ca — a; adhvani — na cestě hmotné existence; amuṣmin — to; uru-kṛcchra — velkými potížemi; vitta-bādha — nedostatkem peněz; upasargaiḥ — nemocemi; viharan — kráčí; vipannaḥ — je zcela bezradný.
Překlad: 
Kvůli finančním transakcím jsou vztahy velice napjaté a končí nepřátelstvím. Někdy spolu manželé kráčejí cestou hmotného pokroku a těžce pracují, aby udrželi svůj vztah, a jindy jsou kvůli nedostatku peněz nebo nemoci bezradní a téměř umírají.
Význam: 

V tomto hmotném světě se uzavírá mnoho obchodů mezi jednotlivci i celými společnostmi a národy, ale ty postupně vedou k nepřátelství zúčastněných stran. Také v manželském vztahu jsou někdy finanční transakce zmařeny nebezpečnými podmínkami hmotného života — člověk například onemocní nebo se dostane do finančních nesnází. V moderním věku se většina zemí ekonomicky rozvíjí, ale kvůli obchodním výměnám jsou jejich vztahy zjevně napjaté. Nakonec mezi sebou národy vyhlašují války a výsledkem těchto bouří je zkáza po celém světě a lidé nesmírně trpí.