SB 5.1.9

tatra ha vā enaṁ devarṣir haṁsa-yānena pitaraṁ bhagavantaṁ hiraṇya-garbham upalabhamānaḥ sahasaivotthāyārhaṇena saha pitā-putrābhyām avahitāñjalir upatasthe.
Překlad slovo od slova: 
tatra — tam; ha — jistě; enam — jeho; deva-ṛṣiḥ — velký světec Nārada; haṁsa-yānena — na labuti, která ho nosí; pitaram — jeho otec; bhagavantam — neobyčejně mocný; hiraṇya-garbham — Pán Brahmā; upalabhamānaḥ — jelikož pochopil; sahasā eva — okamžitě; utthāya — povstal; arhaṇena — s předměty pro uctívání; saha — doprovázen; pitā-putrābhyām — Priyavratou a jeho otcem, Svāyambhuvou Manuem; avahita-añjaliḥ — s úctou a se sepjatýma rukama; upatasthe — uctil.
Překlad: 
Pán Brahmā, otec Nārady Muniho, je svrchovanou osobou v tomto vesmíru. Jakmile Nārada uviděl velkou labuť, pochopil, že právě přiletěl. Okamžitě proto povstal, společně se Svāyambhuvou Manuem a jeho synem Priyavratou, jemuž dával pokyny. Poté sepjali ruce a začali Pána Brahmu s velkým respektem uctívat.
Význam: 

Jak uvádí předchozí verš, Pána Brahmu doprovázeli i další polobozi, ale jeho zvláštním dopravním prostředkem byla velká labuť. Jakmile tedy Nārada Muni spatřil labuť, pochopil, že přilétá jeho otec, Pán Brahmā, který je také známý jako Hiraṇyagarbha. Okamžitě proto společně se Svāyambhuvou Manuem a jeho synem Priyavratou povstali, aby ho přivítali a vzdali mu úctu.