SB 4.7.45

brāhmaṇā ūcuḥ
tvaṁ kratus tvaṁ havis tvaṁ hutāśaḥ svayaṁ
tvaṁ hi mantraḥ samid-darbha-pātrāṇi ca
tvaṁ sadasyartvijo dampatī devatā
agnihotraṁ svadhā soma ājyaṁ paśuḥ
Překlad slovo od slova: 
brāhmaṇāḥ — brāhmaṇové; ūcuḥ — pravili; tvam — Ty; kratuḥ — oběť; tvam — Ty; haviḥ — obětování přečištěného másla; tvam — Ty; huta-āśaḥ — oheň; svayam — zosobněný; tvam — Ty; hi — pro; mantraḥ — védské hymny; samit-darbha-pātrāṇi — palivo, tráva kuśa a obětní nádoby; ca — a; tvam — Ty; sadasya — členové shromáždění; ṛtvijaḥ — kněží; dampatī — hlavní vykonavatel oběti se svou ženou; devatā — polobozi; agni-hotram — posvátný obřad ohně; svadhā — obětování předkům; somaḥ — rostlina soma; ājyam — přečištěné máslo; paśuḥ — obětní zvíře.
Překlad: 
Brāhmaṇové řekli: Drahý Pane, jsi zosobněnou obětí. Jsi obětováním přečištěného másla a jsi ohněm, jsi obětním zpěvem védských hymnů, palivem, plameny, trávou kuśa a obětními nádobami. Jsi kněžími, kteří vykonávají yajñu, jsi polobohy v čele s Indrou a jsi obětním zvířetem. Vše, co je obětováno, jsi Ty nebo Tvá energie.
Význam: 

Zde nacházíme částečné vysvětlení všudypřítomnosti Pána Viṣṇua. Viṣṇu Purāṇa dává příklad, že stejně jako oheň kolem sebe z jednoho místa šíří světlo a teplo do všech stran, tak i vše, s čím se setkáváme v hmotném či duchovním světě, je pouze projev různých energií vycházejících z Nejvyšší Osobnosti Božství. Brāhmaṇové říkají, že Pán Viṣṇu je všechno — oheň, obětování, přečištěné máslo, obětní nástroje, obětiště a tráva kuśa. Pán je vším. Tento verš také potvrzuje, že vykonávání saṅkīrtana-yajñi v tomto věku má stejnou duchovní hodnotu jako jiné yajñi v jiných věcích. Zpíváme-li Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, nemusíme obstarávat příslušenství pro předepsané obětní obřady, doporučené ve Vedách. Při zpívání svatých jmen, Hare a Kṛṣṇa, je Hare Kṛṣṇova energie a Kṛṣṇa je viṣṇu-tattva. Dohromady jsou vším. V současné době na člověka tvrdě doléhá vliv Kali-yugy a obstarat vše potřebné pro vykonávání obřadů přesně podle pokynů Ved již není možné. Pokud však člověk zpívá Hare Kṛṣṇa, rozumí se, že provádí veškeré druhy yajñi, protože kolem nás neexistuje nic než Hare (energie Kṛṣṇy) a Kṛṣṇa. Mezi Kṛṣṇou a Jeho energiemi není rozdíl. Vše je projevem Jeho energií a z toho plyne, že vše je Kṛṣṇa. Musíme se pouze na vše dívat ve vědomí Kṛṣṇy, a pak budeme na úrovni osvobození. To, že Kṛṣṇa je vším, by nás však nemělo vést k mylnému závěru, že Kṛṣṇa postrádá osobní totožnost. Svou nepředstavitelnou energií dokáže být současně nade vším a ve všem. To potvrzuje devátá kapitola Bhagavad-gīty. Kṛṣṇa se rozprostírá jako všechno v celém stvoření, a přesto On Sám není tím vším. Podle filozofického výkladu doporučovaného Pánem Caitanyou je Kṛṣṇa současně totožný a odlišný.