New version available here: vedabase.io

SB 4.7.25

dakṣo gṛhītārhaṇa-sādanottamaṁ
yajñeśvaraṁ viśva-sṛjāṁ paraṁ gurum
sunanda-nandādy-anugair vṛtaṁ mudā
gṛṇan prapede prayataḥ kṛtāñjaliḥ
Překlad slovo od slova: 
dakṣaḥ — Dakṣa; gṛhīta — přijal; arhaṇa — vhodnou; sādana-uttamam — obětní nádobu; yajña-īśvaram — vládci všech obětí; viśva-sṛjām — ze všech Prajāpatiů; param — nejvyšší; gurum — učitel; sunanda-nanda-ādi-anugaiḥ — společníky, jako jsou Sunanda a Nanda; vṛtam — obklopený; mudā — s velkým potěšením; gṛṇan — s úctou se klaní; prapede — uchýlili se; prayataḥ — se zkrocenou myslí; kṛta-añjaliḥ — se sepjatýma rukama.
Překlad: 
Poté, co Pán Viṣṇu přijal nabízené obětiny, Prajāpati Dakṣa Mu začal s potěšením přednášet uctivé moditby. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je ve skutečnosti vládcem všech obětí a učitelem všech Prajāpatiů a slouží Mu i osobnosti, jako je Nanda a Sunanda.