SB 4.5.15

rurujur yajña-pātrāṇi
tathaike 'gnīn anāśayan
kuṇḍeṣv amūtrayan kecid
bibhidur vedi-mekhalāḥ
Překlad slovo od slova: 
rurujuḥ — rozbili; yajña-pātrāṇi — obětní nádoby; tathā — tak; eke — někteří; agnīn — obětní ohně; anāśayan — uhasili; kuṇḍeṣu — v obětních arénách; amūtrayan — močili; kecit — někteří; bibhiduḥ — strhli; vedi-mekhalāḥ — hrazení obětní arény.
Překlad: 
Rozbili všechny nádoby určené pro obětování a někteří začali hasit obětní oheň. Další strhávali hrazení a jiní v aréně močili.