SB 4.30.11

yad yūyaṁ pitur ādeśam
agrahīṣṭa mudānvitāḥ
atho va uśatī kīrtir
lokān anu bhaviṣyati
Překlad slovo od slova: 
yat — protože; yūyam — vy; pituḥ — svého otce; ādeśam — nařízení; agrahīṣṭa — přijali jste; mudā-anvitāḥ — s velkou radostí; atho — proto; vaḥ — vaše; uśatī — přitažlivá; kīrtiḥ — sláva; lokān anu — po celém vesmíru; bhaviṣyati — bude možná.
Překlad: 
Jelikož jste s velkou radostí přijali otcovy pokyny ve svých srdcích a věrně je vykonávali, budou vaše přitažlivé vlastnosti oslavovány po celém světě.
Význam: 

Jelikož je každá živá bytost nedílnou částí Nejvyšší Osobnosti Božství, má svou malou nezávislost. Někdy se neinteligentní lidé ptají, proč se člověk dostává do nepříjemných situací, přestože je vše pod vládou Nejvyšší Osobnosti Božství. Díky své nepatrné nezávislosti může živá bytost buď uposlechnout, nebo neuposlechnout pokynů Nejvyššího Pána. Pokud jich uposlechne, bude šťastná, a pokud ne, bude nešťastná. Živá bytost si tedy sama vytváří své štěstí či neštěstí — Nejvyšší Pán je nikomu nevnucuje. Pán chválil Pracety za to, že věrně plnili příkazy svého otce. Požehnal tedy synům krále Prācīnabarhiṣata za jejich poslušnost otcovým pokynům.