SB 4.3.25

yadi vrajiṣyasy atihāya mad-vaco
bhadraṁ bhavatyā na tato bhaviṣyati
sambhāvitasya sva-janāt parābhavo
yadā sa sadyo maraṇāya kalpate
Překlad slovo od slova: 
yadi — jestliže; vrajiṣyasi — půjdeš; atihāya — bez ohledu; mat-vacaḥ — na má slova; bhadram — dobré; bhavatyāḥ — tvoje; na — ne; tataḥ — poté; bhaviṣyati — stane se; sambhāvitasya — velice vážená; svajanāt — vlastním příbuzným; parābhavaḥ — uražena; yadā — když; saḥ — taková urážka; sadyaḥ — ihned; maraṇāya — smrti; kalpate — rovná se.
Překlad: 
Rozhodneš-li se tam přesto jít, bez ohledu na má slova, nečeká tě dobrá budoucnost. Jsi velice vážená a urážka od vlastního příbuzného se bude ihned rovnat smrti.
Význam: 

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke třetí kapitole čtvrtého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Hovory mezi Pánem Śivou a Satī”.