SB 4.3.24

tat te nirīkṣyo na pitāpi deha-kṛd
dakṣo mama dviṭ tad-anuvratāś ca ye
yo viśvasṛg-yajña-gataṁ varoru mām
anāgasaṁ durvacasākarot tiraḥ
Překlad slovo od slova: 
tat — proto; te — tvůj; nirīkṣyaḥ — být navštívený; na — ne; pitā — tvůj otec; api — ačkoliv; deha-kṛt — dárce tvého těla; dakṣaḥ — Dakṣa; mama — můj; dviṭ — závistivý; tat-anuvratāḥ — jeho (Dakṣovi) stoupenci; ca — také; ye — kdo; yaḥ — který (Dakṣa); viśva-sṛk — Viśvasṛků; yajña-gatam — přítomný na oběti; vara-ūru — ó Satī; mām — mne; anāgasam — nevinného; durvacasā — krutými slovy; akarot tiraḥ — urazil.
Překlad: 
Nechoď tedy za otcem. Ačkoliv ti dal tvé tělo, on a jeho stoupenci mi závidí. Ó nejctěnější, Dakṣa mne ze závisti napadl hrubými slovy, ačkoliv jsem nevinný.
Význam: 

Manžel i otec jsou pro ženu hodni stejné úcty. Manžel je jejím ochráncem v mládí, zatímco otec ji chrání v dětství. Oba jsou tedy hodni úcty, ale zejména otec, který jí dal tělo. Pán Śiva Satī připomněl: “Tvůj otec je nepochybně hoden tvé úcty, dokonce více než já, neboť ti dal tělo. Dej si však pozor, protože ti tvé tělo může také vzít. Když ho navštívíš, bude tě kvůli tvému vztahu se mnou možná urážet a urážka od příbuzného je horší než smrt, zvláště pro člověka v dobrém postavení.”