SB 4.3.2

yadābhiṣikto dakṣas tu
brahmaṇā parameṣṭhinā
prajāpatīnāṁ sarveṣām
ādhipatye smayo 'bhavat
Překlad slovo od slova: 
yadā — když; abhiṣiktaḥ — pověřen; dakṣaḥ — Dakṣa; tu — ale; brahmaṇā — Brahmou; parameṣṭhinā — nejvyšším učitelem; prajāpatīnām — Prajāpatiů; sarveṣām — všech; ādhipatye — jako vůdce; smayaḥ — namyšlený; abhavat — stal se.
Překlad: 
Když Pán Brahmā pověřil Dakṣu, aby se stal vůdcem všech Prajāpatiů, kteří plodí obyvatelstvo, Dakṣa velice zpyšněl.
Význam: 

Přestože se Dakṣa choval závistivě a nepřátelsky k Pánu Śivovi, stal se vůdcem všech Prajāpatiů, a začal proto být velice pyšný. Člověk, který je pyšný na své hmotné vlastnictví, je schopen všeho, a Dakṣa tedy jednal na základě falešné prestiže. To bude popsáno v této kapitole.