SB 4.29.49

āstīrya darbhaiḥ prāg-agraiḥ
kārtsnyena kṣiti-maṇḍalam
stabdho bṛhad-vadhān mānī
karma nāvaiṣi yat param
tat karma hari-toṣaṁ yat
sā vidyā tan-matir yayā
Překlad slovo od slova: 
āstīrya — pokryl; darbhaiḥ — trávou kuśa; prāk-agraiḥ — s vrcholky směřujícími na východ; kārtsnyena — zcela; kṣiti-maṇḍalam — povrch světa; stabdhaḥ — pyšný nadutec; bṛhat — velkým; vadhāt — zabíjením; mānī — považuješ se za velice důležitého; karma — činnost; na avaiṣi — nevíš; yat — která; param — nejvyšší; tat — ta; karma — činnost; hari-toṣam — která uspokojuje Nejvyššího Pána; yat — která; — to; vidyā — vzdělání; tat — Pánovi; matiḥ — vědomí; yayā — kterým.
Překlad: 
Můj milý králi, celý svět je pokrytý ostrými stébly trávy kuśa. Na základě toho jsi zpyšněl a zabil v obětech mnohá zvířata. Kvůli své hlouposti nevíš, že oddaná služba je jediný způsob, jak potěšit Nejvyšší Osobnost Božství. Je to pro tebe nepochopitelné. Všechny tvé činnosti by měly sloužit k potěšení Osobnosti Božství. Naše vzdělání má být takové, abychom mohli dosáhnout vědomí Kṛṣṇy.
Význam: 

V tomto verši velký mudrc Nārada Muni krále přímo napadá, že vykonával oběti, při kterých bylo zabito mnoho zvířat. Král si myslel, jak je veliký, když vykonal tolik obětí, ale velký mudrc Nārada mu to vytýká a upozorňuje ho, že následkem zabíjení zvířat pouze podlehl falešné pýše. Všechny činnosti, které nevedou k vědomí Kṛṣṇy, jsou hříšné a každé vzdělání, které nesměřuje k pochopení Kṛṣṇy, je falešné. Pokud nám schází vědomí Kṛṣṇy, vykonáváme pouze falešné činnosti a snažíme se získat falešné vzdělání.