SB 4.26.20

anuninye 'tha śanakair
vīro 'nunaya-kovidaḥ
pasparśa pāda-yugalam
āha cotsaṅga-lālitām
Překlad slovo od slova: 
anuninye — začal lichotit; atha — takto; śanakaiḥ — postupně; vīraḥ — hrdina; anunaya-kovidaḥ — velmi zběhlý v lichocení; pasparśa — dotkl se; pāda-yugalam — obou nohou; āha — řekl; ca — také; utsaṅga — na klíně; lālitām — obejmutá.
Překlad: 
Král byl velmi zběhlý v lichocení, a proto začal svoji královnu pomalu uklidňovat. Nejprve se dotkl jejích nohou, poté ji jemně objal, posadil si ji na klín a promluvil následovně.
Význam: 

K probuzení vědomí Kṛṣṇy musíme nejprve litovat svých minulých činů. Stejně jako král Purañjana začal lichotit své královně, i my bychom se měli uvážlivě povznést na úroveň vědomí Kṛṣṇy. Abychom tohoto cíle dosáhli, musíme se dotknout lotosových nohou duchovního mistra. Vědomí Kṛṣṇy nemůžeme dosáhnout vlastní snahou — musíme za tím účelem vyhledat seberealizovanou osobu s vědomím Kṛṣṇy a dotknout se jejích nohou. Prahlāda Mahārāja proto řekl:

naiṣāṁ matis tāvad urukramāṅghriṁ
spṛśaty anarthāpagamo yad-arthaḥ
mahīyasāṁ pāda-rajo-'bhiṣekaṁ
niṣkiñcanānāṁ na vṛṇīta yāvat

(Bhāg. 7.5.32)

Do vědomí Kṛṣṇy nemůžeme proniknout, dokud se nedotkneme prachu z lotosových nohou někoho, kdo se stal mahātmou, velkým oddaným. To je počátek odevzdání se. Pán Kṛṣṇa chce, aby se Mu každý odevzdal, a tento proces odevzdání se začíná tím, že se dotkneme lotosových nohou pravého duchovního mistra. Upřímným sloužením pravému duchovnímu mistrovi začínáme svůj duchovní život ve vědomí Kṛṣṇy. Dotknout se lotosových nohou duchovního mistra znamená vzdát se své falešné prestiže a bezdůvodné pýchy na své postavení v hmotném světě. Ti, kdo zůstávají v temnotě hmotné existence kvůli svému rádoby výsadnímu postavení, jako takzvaní vědci a filozofové, jsou ve skutečnosti ateisté. Neznají konečnou příčinu všeho. Přestože jsou zmateni, nechtějí se odevzdat lotosovým nohám někoho, kdo zná věci v jejich pravé podstatě. Jinými slovy, nikdo v sobě neprobudí vědomí Kṛṣṇy vlastními mentálními spekulacemi. Je nutné se odevzdat pravému duchovnímu mistrovi — jedině to nám pomůže.