SB 4.25.7

nārada uvāca
bho bhoḥ prajāpate rājan
paśūn paśya tvayādhvare
saṁjñāpitāñ jīva-saṅghān
nirghṛṇena sahasraśaḥ
Překlad slovo od slova: 
nāradaḥ uvāca — velký mudrc Nārada odpověděl; bhoḥ bhoḥ — buď zdráv; prajā-pate — ó vládce obyvatel; rājan — ó králi; paśūn — zvířata; paśya — prosím pohleď; tvayā — tebou; adhvare — v oběti; saṁjñāpitān — zabitá; jīva-saṅghān — skupiny zvířat; nirghṛṇena — bez milosti; sahasraśaḥ — v tisících.
Překlad: 
Velký mudrc Nārada pravil: Ó vládce obyvatel, můj milý králi, prosím pohleď na nebe, kde uvidíš zvířata, která jsi nelítostně a nemilosrdně obětoval v obětní aréně.
Význam: 

Zvířecí oběti se doporučují ve Vedách, a jsou proto součástí téměř všech náboženských obřadů. Člověk by se však neměl spokojit s pouhým zabíjením zvířat podle pokynů písem. Měl by transcendovat obřady a snažit se pochopit skutečnou pravdu, smysl života. Nārada Muni chtěl poučit krále o skutečném smyslu života a probudit v jeho srdci duch odříkání. Poznání a odříkání (jñāna-vairāgya) jsou konečným cílem života. Dokud člověk nemá poznání, nemůže se odpoutat od hmotného požitku, a dokud se neodpoutá od hmotného požitku, nemůže udělat duchovní pokrok. Karmī obvykle žijí smyslovým požitkem, a aby ho získali, jsou odhodláni k mnoha hříšným činnostem. Obětování zvířat je pouze jednou z nich. Nārada Muni tedy svou mystickou silou ukázal králi Prācīnabarhiṣatovi mrtvá zvířata, která král obětoval.