SB 4.25.56

evaṁ karmasu saṁsaktaḥ
kāmātmā vañcito 'budhaḥ
mahiṣī yad yad īheta
tat tad evānvavartata
Překlad slovo od slova: 
evam — takto; karmasu — v plodonosných činnostech; saṁsaktaḥ — příliš zapletený; kāma-ātmā — chtivý; vañcitaḥ — podvedený; abudhaḥ — méně inteligentní; mahiṣī — královna; yat yat — cokoliv; īheta — přála si; tat tat — to vše; eva — jistě; anvavartata — následoval.
Překlad: 
Král Purañjana, takto zapletený do různých mentálních výmyslů a zaměstnaný plodonosnými činnostmi, se dostal zcela pod vládu hmotné inteligence a byl podveden. Poslušně plnil všechny touhy královny, své manželky.
Význam: 

Když je živá bytost tak zmatena, že se dostane pod vládu manželky neboli hmotné inteligence, musí uspokojovat inteligenci své takzvané manželky a jednat přesně podle jejích příkazů. Různé śāstry doporučují, že pro udržení hmotného pohodlí by se měl muž neustále starat o to, aby byla jeho žena spokojená — měl by jí dávat ozdoby a řídit se jejími pokyny. Potom v rodinném životě nebudou žádné potíže. Muž má zajišťovat ženinu spokojenost pro svůj vlastní společenský prospěch. Když se takto stává služebníkem své manželky, musí jednat podle jejích přání a čím dál více se zaplétá. V Bengálsku se říká, že když se z muže stane poslušný služebník své ženy, ztratí všechnu svoji dobrou pověst. Problém je ale v tom, že když se takovým poslušným služebníkem nestane, jeho rodinný život bude narušen. V západních zemích to vede ke vzniku zákonu o rozvodu a ve východních zemích, jako je Indie, k odloučení. Nyní bylo i v Indii toto narušení rodinného života uznané zavedením zákona o rozvodu. Mysl v srdci jedná — myslí, cítí a chce — a dostat se pod vládu své manželky je totéž jako dostat se pod vládu hmotné inteligence. Takto muž se svou manželkou plodí děti a zaplétá se do mnoha činností pod vlivem mentálních výmyslů.