SB 4.18.5

tān anādṛtya yo 'vidvān
arthān ārabhate svayam
tasya vyabhicaranty arthā
ārabdhāś ca punaḥ punaḥ
Překlad slovo od slova: 
tān — tyto; anādṛtya — opomíjí; yaḥ — každý, kdo; avidvān — darebák; arthān — plány; ārabhate — začíná; svayam — osobně; tasya — jeho; vyabhicaranti — nejsou úspěšné; arthāḥ — záměry; ārabdhāḥ — vyzkoušené; ca — a; punaḥ punaḥ — znovu a znovu.
Překlad: 
Hlupák, jenž si pomocí mentální spekulace vytváří vlastní způsoby a prostředky a neuznává autoritu mudrců, kteří stanovili dokonalé pokyny, je ve svých pokusech jen znovu a znovu neúspěšný.
Význam: 

V současnosti se stalo módou neposlouchat dokonalé pokyny ācāryů a osvobozených duší minulosti. Lidé jsou nyní tak pokleslí, že nedokáží rozlišit mezi osvobozenou a podmíněnou duší. Podmíněnou duši omezují čtyři nedostatky: nevyhnutelně se dopouští chyb, nevyhnutelně propadá iluzi, má sklon podvádět druhé a má nedokonalé smysly. Proto musíme přijímat pokyny osvobozených osob. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy získává pokyny přímo od Nejvyšší Osobnosti Božství prostřednictvím těch, kdo tyto pokyny přísně následují. Pokud se následovník řídí svrchovanou, osvobozenou Osobností Božství, jeho jednání je přirozeně prosté hmotného znečištění, i kdyby sám nebyl osvobozený. Pán Caitanya proto říká: “Na Můj pokyn se můžeš stát duchovním mistrem.” Člověk se může okamžitě stát duchovním mistrem, má-li plnou víru v transcendentální slova Nejvyššího Pána a následuje-li jeho pokyny. Materialisté nechtějí přijímat pokyny osvobozené osoby, ale velice lpí na vlastních smyšlených představách, kvůli kterým jejich snahy opakovaně selhávají. Celý svět se nyní řídí nedokonalými pokyny podmíněných duší, a proto je lidstvo naprosto zmatené.