SB 4.16.14

asyāpratihataṁ cakraṁ
pṛthor āmānasācalāt
vartate bhagavān arko
yāvat tapati go-gaṇaiḥ
Překlad slovo od slova: 
asya — tohoto krále; apratihatam — nerušený; cakram — okruh vlivu; pṛthoḥ — krále Pṛthua; ā-mānasa-acalāt — až po horu Mānasa; vartate — zůstává; bhagavān — nejmocnější; arkaḥ — bůh Slunce; yāvat — stejně jako; tapati — září; go-gaṇaiḥ — paprsky světla.
Překlad: 
Stejně jako bůh Slunce nerušeně šíří své zářící paprsky až po oblast Arktidy, vliv krále Pṛthua pokryje všechna území až po polární kruh a po celou dobu jeho života nezeslábne.
Význam: 

I když polární oblast lidé nevidí, slunce tam nerušeně svítí. Stejně jako nikdo nemůže zabránit slunečnímu svitu, aby se šířil po celém vesmíru, nikdo nemohl oponovat vlivu a vládě krále Pṛthua, které zůstávaly po celý jeho život neotřesitelné. Sluneční svit a boha Slunce nelze nikdy oddělit a stejné to bylo i v případě krále Pṛthua a jeho vládnoucí moci. Neustále nerušeně vládl všem, a jeho vládnoucí moc mu tedy nebylo možné vzít.