SB 4.14.2

vīra-mātaram āhūya
sunīthāṁ brahma-vādinaḥ
prakṛty-asammataṁ venam
abhyaṣiñcan patiṁ bhuvaḥ
Překlad slovo od slova: 
vīra — Veny; mātaram — matku; āhūya — zavolali; sunīthām — jménem Sunīthā; brahma-vādinaḥ — velcí mudrci znalí Ved; prakṛti — ministry; asammatam — neschválené; venam — Venu; abhyaṣiñcan — dosadili na trůn; patim — vládce; bhuvaḥ — světa.
Překlad: 
Velcí mudrci tehdy poslali pro matku královnu, Sunīthu, a s jejím svolením dosadili Venu na trůn jako vládce světa. Žádný z ministrů s tím ovšem nesouhlasil.