SB 4.14.16

sa te mā vinaśed vīra
prajānāṁ kṣema-lakṣaṇaḥ
yasmin vinaṣṭe nṛpatir
aiśvaryād avarohati
Překlad slovo od slova: 
saḥ — ten duchovní život; te — tebou; — ne; vinaśet — nechť je zkažený; vīra — ó hrdino; prajānām — lidí; kṣema-lakṣaṇaḥ — příčina blahobytu; yasmin — která; vinaṣṭe — je-li zkažena; nṛpatiḥ — král; aiśvaryāt — z výsadního postavení; avarohati — klesá.
Překlad: 
Mudrci pokračovali: Ó velký hrdino, z tohoto důvodu bys neměl být příčinou zkázy duchovního života obyvatel. Zničí-li tvé činnosti jejich duchovní život, poklesneš ze svého výsadního královského postavení.
Význam: 

Dříve existovaly monarchie prakticky po celém světě, ale ideální náboženský život v nich postupně upadal na úroveň bezbožného života pro smyslový požitek, a proto byly zrušeny. Ovšem pouze zrušit monarchii a nahradit ji demokracií nestačí, nejsou-li ve vládě zbožní lidé, kteří kráčejí ve stopách velkých zbožných osobností.