SB 4.13.5

yās tā devarṣiṇā tatra
varṇitā bhagavat-kathāḥ
mahyaṁ śuśrūṣave brahman
kārtsnyenācaṣṭum arhasi
Překlad slovo od slova: 
yāḥ — která; tāḥ — ta všechna; devarṣiṇā — velkým mudrcem Nāradou; tatra — tam; varṇitāḥ — vyprávěná; bhagavat-kathāḥ — kázání týkající se činností Pána; mahyam — mně; śuśrūṣave — velice dychtivému naslouchat; brahman — můj milý brāhmaṇo; kārtsnyena — plně; ācaṣṭum arhasi — prosím vysvětli.
Překlad: 
Můj milý brāhmaṇo, jak Nārada Muni oslavoval Nejvyšší Osobnost Božství a o jakých zábavách se na onom setkání mluvilo? Velice dychtím o nich naslouchat. Prosím, vylož mi vše o tom, jak byl tehdy Pán oslavován.
Význam: 

Śrīmad-Bhāgavatam je záznamem bhāgavat-kathā, vyprávění o zábavách Pána. To, co si Vidura velice přál slyšet od Maitreyi, můžeme nyní, o pět tisíc let později, vyslechnout i my, máme-li ovšem skutečnou touhu.