SB 3.8.30

carācarauko bhagavan-mahīdhram
ahīndra-bandhuṁ salilopagūḍham
kirīṭa-sāhasra-hiraṇya-śṛṅgam
āvirbhavat kaustubha-ratna-garbham
Překlad slovo od slova: 
cara — živočichové schopní pohybu; acara — nehybné stromy; okaḥ — místo nebo umístění; bhagavat — Osobnost Božství; mahīdhram — hora; ahi-indra — Śrī Anantadeva; bandhum — přítel; salila — voda; upagūḍham — ponořen; kirīṭa — helmice; sāhasra — tisíce; hiraṇya — zlato; śṛṅgam — vrcholky; āvirbhavat — projevené; kaustubha — drahokam Kaustubha; ratna-garbham — oceán.
Překlad: 
Pán je sídlem všech pohyblivých i nehybných živých bytostí, tak jako velká hora. Je přítelem hadů, protože Jeho přítel je Pán Ananta. Pán měl nad Sebou tisíce kápí Ananta-nāga se zlatými helmicemi, podoben hoře s tisíci zlatými vrcholky. Jako je hora někdy poseta drahokamy, tak i celé Jeho transcendentální tělo zdobily drahé kameny, a tak jako je někdy hora ponořena v oceánu, je i Pán někdy ponořen ve vodách zpustošení.