SB 3.6.29

tārtīyena svabhāvena
bhagavan-nābhim āśritāḥ
ubhayor antaraṁ vyoma
ye rudra-pārṣadāṁ gaṇāḥ
Překlad slovo od slova: 
tārtīyena — nadměrným rozvojem třetí kvality hmotné přírody, kvality nevědomosti; svabhāvena — takovou povahou; bhagavat-nābhim — pupek na břiše gigantické podoby Osobnosti Božství; āśritāḥ — ti, kteří jsou v tomto postavení; ubhayoḥ — mezi dvěma; antaram — mezi; vyoma — nebe; ye — kteří všichni; rudra-pārṣadām — společníci Rudry; gaṇāḥ — obyvatelstvo.
Překlad: 
Živé bytosti, které jsou společníky Rudry, se vyvíjejí ve třetí kvalitě hmotné přírody, v nevědomosti. Pobývají v prostoru mezi zemskými a nebeskými planetami.
Význam: 

Tato střední část prostoru se nazývá Bhuvarloka, což potvrzuje Śrīla Viśvanātha Cakravartī i Śrīla Jīva Gosvāmī. V Bhagavad-gītě je řečeno, že ti, kteří vyvíjejí vlastnosti v kvalitě vášně, pobývají ve střední oblasti. Ti, jež mají vlastnosti v kvalitě dobra, jsou povýšeni do oblastí polobohů, ti, kteří mají vlastnosti v kvalitě vášně, přijdou do lidské společnosti a ti, kteří mají vlastnosti v kvalitě nevědomosti se dostanou mezi zvířata nebo duchy. Na tomto závěru není nic sporného. Živé bytosti jsou ve velkém počtu rozptýleny po celém vesmíru na různých planetách podle svých různých vlastností v kvalitách hmotné přírody.