SB 3.6.26

sattvaṁ cāsya vinirbhinnaṁ
mahān dhiṣṇyam upāviśat
cittenāṁśena yenāsau
vijñānaṁ pratipadyate
Překlad slovo od slova: 
sattvam — vědomí; ca — také; asya — gigantické podoby; vinirbhinnam — odděleně projevené; mahān — celková energie, mahat-tattva; dhiṣṇyam — s vládou; upāviśat — vstoupila do; cittena aṁśena — s částí, kterou tvoří vědomí gigantické podoby; yena — čímž; asau — živá bytost; vijñānam — zvláštní poznání; pratipadyate — rozvíjí.
Překlad: 
Poté, když se odděleně projevilo vědomí gigantické podoby, vstoupila celková energie mahat-tattva s Její vědomou částí. Tak živá bytost získala schopnost chápat zvláštní poznání.