SB 3.32.40

na lolupāyopadiśen
na gṛhārūḍha-cetase
nābhaktāya ca me jātu
na mad-bhakta-dviṣām api
Překlad slovo od slova: 
na — ne; lolupāya — chamtivému; upadiśet — má vykládat; na — ne; gṛha-ārūḍha-cetase — tomu, kdo je příliš připoutaný k rodinnému životu; na — ne; abhaktāya — neoddanému; ca — a; me — Mně; jātu — kdykoliv; na — ne; mat — Moji; bhakta — oddaní; dviṣām — těm, kteří jim závidí; api — také.
Překlad: 
Nemají být vykládány lidem, kteří jsou příliš chamtiví a příliš připoutaní k rodinnému životu, ani těm, kteří jsou neoddaní a kteří oddaným Osobnosti Božství závidí.
Význam: 

Ti, kdo neustále plánují, jak ublížit druhým živým bytostem, nejsou způsobilí pochopit vědomí Kṛṣṇy a nemají přístup k transcendentální láskyplné službě Pánu. Objevují se i takzvaní žáci, kteří jsou před duchovním mistrem naoko pokorní, ale přitom mají vedlejší cíl. Ani oni nechápou, co je vědomí Kṛṣṇy nebo oddaná služba. Dále to nechápou ti, kdo byli zasvěcení do určité sekty náboženské víry, a nevidí proto v oddané službě všeobecnou základnu pro přístup k Nejvyšší Osobnosti Božství. Máme zkušenost, že někteří studenti se k nám připojují, ale jsou zaujatí pro určitý druh víry, a proto opouštějí náš tábor a ztrácejí se v pustině. Vědomí Kṛṣṇy ve skutečnosti není sektářská náboženská víra — je to metoda, která nás učí, jak pochopit Nejvyššího Pána a náš vztah s Ním. Každý se může k tomuto hnutí bez předsudků připojit, ale někteří lidé mají bohužel jiný pocit. Jim je proto lépe nauku o vědomí Kṛṣṇy nevykládat.

Materialisté obvykle usilují o jméno, slávu a hmotný zisk. Věnuje-li se tedy někdo vědomí Kṛṣṇy z těchto důvodů, nikdy nedokáže tuto filozofii pochopit. Takoví lidé přijímají náboženské zásady jako společenskou okrasu. Zvláště v tomto věku se lidé hlásí k určité kulturní instituci pouze kvůli dobrému jménu. Ani ti nemohou pochopit filozofii vědomí Kṛṣṇy. I když někdo tolik neprahne po hmotném vlastnictví, ale je příliš připoutaný k rodinnému životu, vědomí Kṛṣṇy také nepochopí. Navenek tito lidé nijak zvlášť nedychtí po hmotném vlastnictví, ale velice lpí na manželce, dětech a zlepšení podmínek své rodiny. A konečně; filozofii vědomí Kṛṣṇy nemůže pochopit ani ten, kdo sice není poznamenaný výše uvedenými nedostatky, ale z konečného hlediska se nezajímá o službu Nejvyšší Osobnosti Božství, protože není oddaný.