SB 3.3.5

priyaṁ prabhur grāmya iva priyāyā
vidhitsur ārcchad dyutaruṁ yad-arthe
vajry ādravat taṁ sa-gaṇo ruṣāndhaḥ
krīḍā-mṛgo nūnam ayaṁ vadhūnām
Překlad slovo od slova: 
priyam — drahou manželku; prabhuḥ — Pán; grāmyaḥ — obyčejná živá bytost; iva — jako; priyāyāḥ — potěšit; vidhitsuḥ — přející si; ārcchat — přinesl; dyutarum — květinový strom pārijāta; yat — pro který; arthe — kvůli; vajrī — Indra, král nebes; ādravat tam — vydal se s Ním bojovat; sa-gaṇaḥ — s plnou silou; ruṣā — ve zlosti; andhaḥ — slepý; krīḍā-mṛgaḥ — pod pantoflem; nūnam — samozřejmě; ayam — toto; vadhūnām — manželek.
Překlad: 
Pán snesl z nebe strom pārijāta, aby potěšil Svou drahou manželku jako obyčejný manžel. Král nebes Indra se však na naléhání svých manželek (které ho ovládaly) za Pánem vydal, aby s Ním ze všech sil bojoval.
Význam: 

Pán jednou přišel na nebeskou planetu, aby daroval náušnici matce polobohů Aditi, a doprovázela Ho Jeho manželka Satyabhāmā. Na nebeských planetách roste zvláštní květinový strom zvaný pārijāta, který neexistuje nikde jinde, a Satyabhāmā po něm zatoužila. Pán chtěl udělat Své manželce radost jako každý obyčejný manžel, a proto strom snesl na Zemi, což však rozlítilo Vajrīho, vládce blesku. Manželky Indru vybízely, aby se za Pánem vydal a bojoval s Ním, a jelikož byl pod pantoflem a navíc hloupý, poslechl je a odvážil se s Kṛṣṇou bojovat. Byl hloupý, protože zapomněl, že vše patří Pánovi.

Na tom, že Pán vzal strom z nebeského království, nebylo nic špatného, ale jelikož Indra byl pod pantoflem — ovládaný svými nádhernými manželkami, jako je Śacī — zachoval se jako hlupák. Tak tomu je obvykle u mužů, kteří se nechávají ovládat svými manželkami. Indra si myslel, že Kṛṣṇa je poslušný manžel, který vzal nebeský majetek pouze proto, že se řídil vůlí Své ženy Satyabhāmy, a že Ho tudíž může potrestat. Zapomněl, že Pán je vlastníkem všeho a že Ho žádná žena nemůže ovládat. Pán je plně nezávislý, a chce-li, může mít stovky a tisíce manželek podobných Satyabhámě. Nebyl k Satyabhāmě poután její krásou, ale těšila Ho její oddaná služba, a chtěl takto oplatit své oddané čistou oddanost.