SB 3.22.39

etat ta ādi-rājasya
manoś caritam adbhutam
varṇitaṁ varṇanīyasya
tad-apatyodayaṁ śṛṇu
Překlad slovo od slova: 
etat — toto; te — tobě; ādi-rājasya — prvního krále; manoḥ — Svāyambhuvy Manua; caritam — charakter; adbhutam — úžasný; varṇitam — popsal; varṇanīyasya — jehož pověst si zaslouží být popsána; tat-apatya — jeho dcery; udayam — rozkvětu; śṛṇu — prosím naslouchej.
Překlad: 
Pověděl jsem ti o úžasném charakteru Svāyambhuvy Manua, původního krále, jehož pověst si zaslouží být popsána. Prosím poslouchej, jak budu mluvit o rozkvětu jeho dcery Devahūti.
Význam: 

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k dvacáté druhé kapitole třetího zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Sňatek Kardamy Muniho s Devahūti”.