SB 3.22.24

prattāṁ duhitaraṁ samrāṭ
sadṛkṣāya gata-vyathaḥ
upaguhya ca bāhubhyām
autkaṇṭhyonmathitāśayaḥ
Překlad slovo od slova: 
prattām — která byla dána; duhitaram — dcera; samrāṭ — král (Manu); sadṛkṣāya — vhodnému muži; gata-vyathaḥ — zbaven své zodpovědnosti; upaguhya — objal; ca — a; bāhubhyām — svými dvěma pažemi; autkaṇṭhya-unmathita-āśayaḥ — s úzkostlivou a neklidnou myslí.
Překlad: 
Svāyambhuva Manu byl předáním své dcery vhodnému muži zbaven své zodpovědnosti a s myslí vzrušenou pocity odloučení oběma rukama objal svoji milující dceru.
Význam: 

Dokud otec nepředá svoji dospělou dceru vhodnému chlapci, má neustále starosti. Otec a matka nesou za své děti zodpovědnost, dokud je neoddají s vhodnými partnery — jakmile je otec schopen splnit tuto povinnost, je své zodpovědnosti zbaven.