SB 3.22.14

ahaṁ tvāśṛṇavaṁ vidvan
vivāhārthaṁ samudyatam
atas tvam upakurvāṇaḥ
prattāṁ pratigṛhāṇa me
Překlad slovo od slova: 
aham — já; tvā — ty; aśṛṇavam — slyšel jsem; vidvan — ó moudrý muži; vivāha-artham — na sňatek; samudyatam — připravený; ataḥ — proto; tvam — ty; upakurvāṇaḥ — nesložil slib trvalého celibátu; prattām — nabídnutou; pratigṛhāṇa — prosím přijmi; me — ode mne.
Překlad: 
Svāyambhuva Manu pokračoval: Ó moudrý muži, slyšel jsem, že se chceš oženit. Prosím, přijmi její ruku, kterou ti nabízím, neboť jsi nesložil slib trvalého celibátu.
Význam: 

Základem brahmacaryi je celibát. Existují dva druhy brahmacārīnů. Jeden se nazývá naiṣṭhika-brahmacārī, což označuje toho, kdo složil slib celibátu na celý život, ale druhý, upakurvāṇa-brahmacārī, je brahmacārī, který slíbil dodržovat celibát do určitého věku. Může například slíbit, že bude zachovávat celibát do dvaceti pěti let, a potom smí se svolením svého duchovního mistra vstoupit do manželského života. Brahmacarya je studentský život, první duchovní stav, a jejím základem je celibát. Smyslový požitek v podobě pohlavního života může mít jedině hospodář, nikoliv brahmacārī. Svāyambhuva Manu žádal Kardamu Muniho, aby přijal jeho dceru, neboť Kardama nesložil slib naiṣṭhika-brahmacaryi. Chtěl se oženit a za vhodnou partnerku mu byla nabídnuta dcera z vysoké královské rodiny.