SB 3.18.12

tvaṁ pad-rathānāṁ kila yūthapādhipo
ghaṭasva no 'svastaya āśv anūhaḥ
saṁsthāpya cāsmān pramṛjāśru svakānāṁ
yaḥ svāṁ pratijñāṁ nātipiparty asabhyaḥ
Překlad slovo od slova: 
tvam — ty; pad-rathānām — pěšáků; kila — vskutku; yūthapa — vůdců; adhipaḥ — velitel; ghaṭasva — podnikni kroky; naḥ — Naši; asvastaye — pro porážku; āśu — rychle; anūhaḥ — bez uvažování; saṁsthāpya — když zabiješ; ca — a; asmān — Nás; pramṛja — setři; aśru — slzy; svakānām — svých příbuzných a známých; yaḥ — ten, kdo; svām — svůj; pratijñām — slib; na — ne; atipiparti — splní; asabhyaḥ — nezaslouží si sedět ve shromáždění.
Překlad: 
Jsi prý velitelem mnoha pěších vojáků. Podnikni rychle, co je třeba, abys Nás porazil. Zanech svých hloupých řečí, zabij Nás, a zbav tak své příbuzné starostí. Ten, kdo neumí splnit svůj slib, si nezaslouží sedět ve shromáždění, třebaže je sebevíc pyšný.
Význam: 

Démon může být velkým vojákem a velitelem početné pěchoty, ale v přítomnosti Nejvyšší Osobnosti Božství je bezmocný a odsouzený k smrti. Pán tedy vyzval démona, aby neodcházel a splnil svůj slib, že Ho zabije.