SB 3.17.25

tasmin praviṣṭe varuṇasya sainikā
yādo-gaṇāḥ sanna-dhiyaḥ sasādhvasāḥ
ahanyamānā api tasya varcasā
pradharṣitā dūrataraṁ pradudruvuḥ
Překlad slovo od slova: 
tasmin praviṣṭe — když vstoupil do oceánu; varuṇasya — Varuṇy; sainikāḥ — obránci; yādaḥ-gaṇāḥ — vodní živočichové; sanna-dhiyaḥ — stísnění; sa-sādhvasāḥ — strachem; ahanyamānāḥ — aniž by je udeřil; api — dokonce; tasya — jeho; varcasā — září; pradharṣitāḥ — zasaženi; dūra-taram — daleko; pradudruvuḥ — rychle prchali.
Překlad: 
Jakmile vstoupil do oceánu, vodní živočichové, kteří tvořili Varuṇovo vojsko, dostali strach a prchali daleko od něho. Hiraṇyākṣa tak předvedl svoji slávu, aniž by jedinkrát udeřil.
Význam: 

Materialističtí démoni někdy vypadají jako velice mocní a snaží se ustanovit svoji nadvládu na celém světě. Zde se ukazuje, že Hiraṇyākṣa svojí démonskou silou skutečně ustanovil svoji nadvládu nad celým vesmírem a polobozi se báli jeho neobyčejné moci. Dvou démonů, Hiraṇyakaśipua a Hiraṇyākṣi, se báli nejen polobozi ve vesmíru, ale i vodní živočichové v oceánu.