SB 3.14.20

yām āśrityendriyārātīn
durjayān itarāśramaiḥ
vayaṁ jayema helābhir
dasyūn durga-patir yathā
Překlad slovo od slova: 
yām — u ní; āśritya — přijímající útočiště; indriya — smysly; arātīn — nepřátelé; durjayān — těžko k poražení; itara — kromě hospodářů; āśramaiḥ — společenskými stavy; vayam — my; jayema — můžeme porazit; helābhiḥ — snadno; dasyūn — najíždějící drancíře; durga-patiḥ — velitel pevnosti; yathā — jako.
Překlad: 
Stejně jako velitel pevnosti snadno porazí najíždějící drancíře, člověk, který se uchýlí k manželce, může porazit smysly, které jsou v jiných společenských stavech neporazitelné.
Význam: 

Muž se ve společnosti řadí vždy do jednoho ze čtyř stavů—student je ve stavu brahmacārīna, hospodář je ve stavu gṛhasthy, život v ústraní je stav vānaprasthy a život v odříkání je stav sannyāsīna. Situace hospodáře je z nich nejbezpečnější. Tělesné smysly se chovají jako drancíři pevnosti zvané tělo. Manželka představuje velitele této pevnosti, a jakmile na tělo zaútočí smysly, manželka ho chrání před vydrancováním. Sexuálnímu pudu se nikdo nevyhne, ale ten, kdo má stálou ženu, je zachráněn před útokem nepřátelských smyslů. Muž, který má dobrou manželku, nevytváří chaos ve společnosti a nekazí nezletilé dívky. Bez stálé manželky se z muže stává zvrhlík první třídy, který obtěžuje celou společnost — není-li ovšem vyškoleným brahmacārīnem, vānaprasthou nebo sannyāsīnem. Brahmacārī musí projít přísnou a systematickou přípravou pod vedením zkušeného duchovního mistra a musí se stát disciplinovaným studentem, jinak je jisté, že takzvaný brahmacārī podlehne útoku sexuálního pudu. Existuje mnoho případů, kdy poklesli i velcí yogīni, jako například Viśvāmitra. Gṛhastha je však zachráněn díky své věrné manželce. Sexuální život je příčinou hmotného otroctví; proto je ve třech āśramech zakázán a je dovolen pouze v gṛhastha-āśramu. Gṛhastha má přivádět na svět prvotřídní brahmacārīny, vānaprasthy a sannyāsīny.