SB 3.13.35

rūpaṁ tavaitan nanu duṣkṛtātmanāṁ
durdarśanaṁ deva yad adhvarātmakam
chandāṁsi yasya tvaci barhi-romasv
ājyaṁ dṛśi tv aṅghriṣu cātur-hotram
Překlad slovo od slova: 
rūpam — podoba; tava — Tvoje; etat — tato; nanu — ale; duṣkṛta-ātmanām — pro ničemné duše; durdarśanam — velice obtížné vidět; deva — ó Pane; yat — to; adhvara-ātmakam — hodný uctívání vykonáváním obětí; chandāṁsi — mantra Gāyatrī a další; yasya — Jehož; tvaci — smysl doteku v kůži; barhiḥ — posvátná tráva zvaná kuśa; romasu — chlupy na těle; ājyam — čištěné máslo; dṛśi — v očích; tu — také; aṅghriṣu — na čtyřech nohách; cātuḥ-hotram — čtyři druhy plodonosných činností.
Překlad: 
Ó Pane, Tvá podoba je hodná uctívání vykonáváním obětí, ale ničemové ji nemohou vidět. Všechny védské hymny, Gāyatrī a další, jsou ve smyslu doteku v Tvé kůži. V chlupech Tvého těla je tráva kuśa, v Tvých očích je čištěné máslo a v Tvých čtyřech nohách jsou čtyři druhy plodonosných činností.
Význam: 

Existuje třída ničemů, kteří jsou v Bhagavad-gītě označeni jako veda-vādī neboli takzvaní přísní následovníci Ved. Nevěří v inkarnaci Samotného Pána, natož pak v Pánovu inkarnaci kance hodného uctívání. Vykládají uctívání různých podob nebo inkarnací Pána jako antropomorfismus. Podle Śrīmad-Bhāgavatamu jsou tito lidé ničemové a v Bhagavad-gītě (7.15) jsou nazváni nejen ničemy, ale také hlupáky a nejnižšími z lidí. Je řečeno, že jim poznání odebrala iluze kvůli jejich ateistické povaze. Pro takové nešťastníky je Pánova inkarnace gigantického kance neviditelná. Tito přísní následovníci Ved, kteří pohrdají věčnými podobami Pána, se mohou poučit ze Śrīmad-Bhāgavatamu, že Pánovy inkarnace jsou zosobněné podoby Ved. Kůže Pána Kance, Jeho oči a otvory s chlupy v Jeho kůži jsou zde označeny jako různé části Ved. Pán je tedy zosobněnou podobou védských hymnů a zvláště mantry Gāyatrī.