New version available here: vedabase.io

Zpěv třetí: Status quo