SB 2.8.8

āsīd yad-udarāt padmaṁ
loka-saṁsthana-lakṣaṇam
yāvān ayaṁ vai puruṣa
iyattāvayavaiḥ pṛthak
tāvān asāv iti proktaḥ
saṁsthāvayavavān iva
Překlad slovo od slova: 
āsīt — jak vyrostl; yat-udarāt — z Jehož břicha; padmam — lotosový květ; loka — svět; saṁsthāna — situace; lakṣaṇam — vlastnící; yāvān — jak tomu bylo; ayam — toto; vai — jistě; puruṣaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; iyattā — míra; avayavaiḥ — vtěleními; pṛthak — různá; tāvān — tak; asau — to; iti proktaḥ — je řečeno; saṁsthā — situace; avayavavān — vtělení; iva — jako.
Překlad: 
Jestliže Nejvyšší Pán, z Jehož břicha vyrostl lotosový stvol, má gigantické tělo přiměřené Jeho velikosti, v čem potom spočívá zvláštní rozdíl mezi tělem Pána a těly obyčejných živých bytostí?
Význam: 

Měli bychom si všimnout, jak inteligentním způsobem klade Mahārāja Parīkṣit svému duchovnímu mistrovi otázky, týkající se vědeckého poznání o transcendentálním těle Pána. Již bylo mnohokrát popsáno, že Pán přijímá gigantickou podobu Kāraṇodakaśāyī Viṣṇua, z Jehož kožních pórů vzniká bezpočet vesmírů. Z těla Garbhodakaśāyī Viṣṇua poté vyrůstá lotosový stvol, v němž spočívají všechny planety vesmíru, a na jehož vrcholku je lotosový květ, ze kterého se rodí Pán Brahmā. Nejvyšší Pán při hmotném stvoření nepochybně přijímá gigantické tělo a živé bytosti dostávají také těla, velká nebo malá podle potřeby. Slon například dostává obrovské tělo podle svých potřeb a také mravenec dostává příslušné tělo podle svých potřeb. Podobně když Pán, Osobnost Božství, přijímá gigantické tělo, aby tak umožnil existenci vesmírům a planetám určitého vesmíru, jedná se o tentýž princip přijímání určitého druhu těla podle potřeby. Živou bytost a Pána však nelze odlišit pouze rozdílem ve velikosti těla. Odpověď na tuto otázku tedy spočívá ve zvláštním významu těla Pána, který ho odlišuje od těla obyčejné živé bytosti.