SB 2.8.10

sa cāpi yatra puruṣo
viśva-sthity-udbhavāpyayaḥ
muktvātma-māyāṁ māyeśaḥ
śete sarva-guhāśayaḥ
Překlad slovo od slova: 
saḥ — On; ca — také; api — takový, jaký je; yatra — kde; puruṣaḥ — Osobnost Božství; viśva — hmotné světy; sthiti — udržování; udbhava — stvoření; apyayaḥ — zničení; muktvā — nedotčen; ātma-māyām — vlastní energií; māyā-īśaḥ — Pán všech energií; śete — leží na; sarva-guhā-śayaḥ — ten, který dlí v srdci každého.
Překlad: 
Pouč mě také prosím o Osobnosti Božství, Nejvyšším Pánu, který dlí v srdci každého jako Nadduše a Pán všech energií, ale který je nedotčen Svojí vnější energií.
Význam: 

Podoba Pána, kterou viděl Brahmā, je nepochybně transcendentální, neboť jak jinak by Pán mohl pouze pohlédnout na tvořivou energii, a zároveň jí nebýt dotčen? Rozumí se také, že tentýž puruṣa dlí v srdci každé živé bytosti. I to vyžaduje náležité vysvětlení.