Vedabase.com depends entirely upon your donations. We are currently fundraising to maintain the current site as well as to facilitate future developments. To find out more about our plans or to make a donation, check our donation page.

SB 2.8.10

sa cāpi yatra puruṣo
viśva-sthity-udbhavāpyayaḥ
muktvātma-māyāṁ māyeśaḥ
śete sarva-guhāśayaḥ
Překlad slovo od slova: 
saḥ — On; ca — také; api — takový, jaký je; yatra — kde; puruṣaḥ — Osobnost Božství; viśva — hmotné světy; sthiti — udržování; udbhava — stvoření; apyayaḥ — zničení; muktvā — nedotčen; ātma-māyām — vlastní energií; māyā-īśaḥ — Pán všech energií; śete — leží na; sarva-guhā-śayaḥ — ten, který dlí v srdci každého.
Překlad: 
Pouč mě také prosím o Osobnosti Božství, Nejvyšším Pánu, který dlí v srdci každého jako Nadduše a Pán všech energií, ale který je nedotčen Svojí vnější energií.
Význam: 

Podoba Pána, kterou viděl Brahmā, je nepochybně transcendentální, neboť jak jinak by Pán mohl pouze pohlédnout na tvořivou energii, a zároveň jí nebýt dotčen? Rozumí se také, že tentýž puruṣa dlí v srdci každé živé bytosti. I to vyžaduje náležité vysvětlení.