SB 12.4.27

satyaṁ hy avayavaḥ proktaḥ
sarvāvayavinām iha
vinārthena pratīyeran
paṭasyevāṅga tantavaḥ
Překlad slovo od slova: 
satyam — skutečná; hi — protože; avayavaḥ — hmotná příčina; proktaḥ — je označena jako; sarva-avayavinām — všech stvořených bytostí; iha — v tomto stvořeném svĕtĕ; vinā — oddĕlenĕ od; arthena — jejich projeveného výtvoru; pratīyeran — dají se vnímat; paṭasya — látky; iva — jako; aṅga — můj drahý králi; tantavaḥ — nitĕ.
Překlad: 
Můj drahý králi, [ve Vedānta-sūtře] je řečeno, že hmotnou příčinu, která tvoří jakýkoliv hmotný výtvor v tomto vesmíru, lze vnímat jako oddĕlenou realitu, tak jako se dají nitĕ, které tvoří látku, vnímat oddĕlenĕ od jejich produktu.