SB 12.3.5

samudrāvaraṇāṁ jitvā
māṁ viśanty abdhim ojasā
kiyad ātma-jayasyaitan
muktir ātma-jaye phalam
Překlad slovo od slova: 
samudra-āvaraṇām — ohraničenou oceánem; jitvā — když pokořili; mām — mĕ; viśanti — vstoupí; abdhim — do oceánu; ojasā — svou silou; kiyat — kolik; ātma-jayasya — vítĕzství nad sebou samotným; etat — toto; muktiḥ — osvobození; ātma-jaye — vítĕzství nad sebou samotným; phalam — plod.
Překlad: 
„Potom, co tito pyšní králové pokořili veškerou zemi na mém povrchu, vstupují násilím do oceánů, aby pokořili moře samotné. Jaký má význam jejich sebeovládání, jež je určeno pouze k politickému vykořisťování? Skutečným cílem sebeovládání je duchovní osvobození.“