SB 12.2.9

śāka-mūlāmiṣa-kṣaudra-
phala-puṣpāṣṭi-bhojanāḥ
anāvṛṣṭyā vinaṅkṣyanti
durbhikṣa-kara-pīḍitāḥ
Překlad slovo od slova: 
śāka — listí; mūla — kořínky; āmiṣa — maso; kṣaudra — divoký med; phala — ovoce; puṣpa — kvĕtiny; aṣṭi — a semena; bhojanāḥ — jíst; anāvṛṣṭyā — kvůli suchu; vinaṅkṣyanti — budou zničeni; durbhikṣa — hladomorem; kara — a danĕmi; pīḍitāḥ — sužovaní.
Překlad: 
Lidé sužovaní hladem a nadmĕrnými danĕmi se uchýlí k pojídání listí, kořínků, masa, divokého medu, ovoce, kvĕtů a semen. Budou postiženi suchem a to je zcela zničí.
Význam: 

VÝZNAM: Śrīmad-Bhāgavatam autoritativnĕ popisuje budoucnost naší planety. Tak jako uschne a rozpadne se list oddĕlený od rostliny nebo stromu, zchřadne a v násilí a chaosu se rozloží lidská společnost oddĕlená od Nejvyššího Pána. Pokud Nejvyšší Pán nesešle déšť, budeme hladovĕt navzdory počítačům a raketám.