SB 12.12.2

etad vaḥ kathitaṁ viprā
viṣṇoś caritam adbhutam
bhavadbhir yad ahaṁ pṛṣṭo
narāṇāṁ puruṣocitam
Překlad slovo od slova: 
etat — tyto; vaḥ — vám; kathitam — vyprávĕl; viprāḥ — ó mudrci; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; caritam — zábavy; adbhutam — úžasné; bhavadbhiḥ — vámi, vznešenými osobnostmi; yat — na které; aham — já; pṛṣṭaḥ — byl jsem dotázán; narāṇām — mezi lidmi; puruṣa — pro opravdovou lidskou bytost; ucitam — vhodné.
Překlad: 
Ó velcí mudrci, vyprávĕl jsem vám úžasné zábavy Pána Viṣṇua tak, jak jste se mne na nĕ ptali. Naslouchání takovýmto vyprávĕním je skutečnou činností pro toho, kdo je opravdu človĕkem.
Význam: 

VÝZNAM: Slova narāṇāṁ puruṣocitam poukazují na to, že muži a ženy dosahující skutečného standardu lidského života naslouchají a opĕvují slávu Nejvyššího Pána, zatímco necivilizovaní lidé se o vĕdu o Bohu nezajímají.