SB 12.10.26

sūta uvāca
iti candra-lalāmasya
dharma-gahyopabṛṁhitam
vaco 'mṛtāyanam ṛṣir
nātṛpyat karṇayoḥ piban
Překlad slovo od slova: 
sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; iti — tak; candra-lalāmasya — Pána Śivy ozdobeného mĕsícem; dharma-guhya — tajnou podstatou náboženství; upabṛṁhitam — naplnĕna; vacaḥ — slova; amṛta-ayanam — zdroj nektaru; ṛṣiḥ — mudrc; na atṛpyat — necítil se nasycen; karṇayoḥ — ušima; piban — pil.
Překlad: 
Sūta Gosvāmī řekl: Mārkaṇḍeya Ṛṣi ušima pil nektarová slova Pána Śivy plná důvĕrné podstaty náboženství a nemohl se nasytit.
Význam: 

VÝZNAM: Mārkaṇḍeya Ṛṣi nemĕl zájem naslouchat tomu, jak jej Pán Śiva opĕvuje, ale oceňoval jeho hlubokou realizaci náboženských zásad, a proto chtĕl slyšet více.