SB 11.7.16

so 'haṁ mamāham iti mūḍha-matir vigāḍhas
tvan-māyayā viracitātmani sānubandhe
tat tv añjasā nigaditaṁ bhavatā yathāhaṁ
saṁsādhayāmi bhagavann anuśādhi bhṛtyam
Překlad slovo od slova: 
saḥ — on; aham — já; mama aham — klamné pojetí „já“ a „moje“; iti — takto; mūḍha — úplný hlupák; matiḥ — vĕdomí; vigāḍhaḥ — pohroužené; tvat-māyayā — působením Tvé matoucí energie; viracita — vytvořeném; ātmani — v tĕle; sa-anubandhe — s tĕlesnými příbuznými; tat — proto; tu — jistĕ; añjasā — snadno; nigaditam — co bylo řečeno; bhavatā — Tebou; yathā — postup, kterým; aham — já; saṁsādhayāmi — mohu vykonat; bhagavan — Můj milý Pane; anuśādhi — nauč; bhṛtyam — svého služebníka.
Překlad: 
Ó můj Pane, já sám jsem úplný hlupák, protože mé vĕdomí je pohroužené v hmotném tĕle a tĕlesných vztazích, což jsou všechno výtvory Tvé matoucí energie. Uvažuji tedy: „Jsem toto tĕlo a všichni tito příbuzní jsou moji.“ Proto Tĕ prosím, můj Pane, pouč tohoto nebohého služebníka. Řekni mi, jak mohu velmi snadno vykonat Tvé pokyny.
Význam: 

VÝZNAM: Je velmi tĕžké přestat se mylnĕ ztotožňovat s hmotným tĕlem a z toho důvodu zůstáváme připoutaní k našim takzvaným tĕlesným příbuzným, jako jsou manželka, dĕti, přátelé a tak dále. Tĕlesná připoutanost působí silnou bolest v srdci a nářek a dychtĕní nás úplnĕ ochromují. Śrī Uddhava, čistý oddaný Pána, zde mluví jako obyčejný človĕk, aby ukázal, jak se modlit k Osobnosti Božství. V praxi vidíme, že k Mezinárodní společnosti pro vĕdomí Kṛṣṇy se připojuje mnoho hříšných osob a že po úvodním očištĕní začínají hluboce litovat svých dřívĕjších zakázaných činností. Zhrozí se, když si uvĕdomí, že se vzdali osobní společnosti Pána, aby vyhledávali bezvýznamné podoby vytvořené māyou, a proto se z celého srdce modlí k duchovnímu mistrovi a Pánu Kṛṣṇovi, aby mohli být vĕčnĕ zamĕstnaní transcendentální oddanou službou. Toto kajícné a dychtivé rozpoložení mysli je velmi příznivé pro duchovní pokrok. Pán jistĕ odpoví na modlitby kajícího se oddaného, který se zoufale snaží vymanit ze spárů klamu.