SB 11.28.8

etad vidvān mad-uditaṁ
jñāna-vijñāna-naipuṇam
na nindati na ca stauti
loke carati sūrya-vat
Překlad slovo od slova: 
etat — tuto; vidvān — ten, kdo zná; mat — Mnou; uditam — popsanou; jñāna — v poznání; vijñāna — a realizaci; naipuṇam — neochvĕjnost; na nindati — nekritizuje; na ca — ani; stauti — chválí; loke — svĕtem; carati — putuje; sūrya-vat — jako slunce.
Překlad: 
Ten, kdo náležitĕ pochopil postup, jak se stát neochvĕjným v teoretickém a realizovaném poznání, který jsem zde popsal, se nezabývá hmotnou kritikou ani chválou. Putuje svobodnĕ tímto svĕtem jako slunce.
Význam: 

VÝZNAM: Každá živá bytost pochází z Nejvyššího Pána, a proto přirozenĕ oplývá realizovaným poznáním. Když ale nĕkdo ulpí na chválení či kritizování hmotného dobra a zla pro vlastní uspokojení smyslů, jeho poznání Pána bude zahaleno. Čistý oddaný by nemĕl pociťovat lásku ani nenávist vůči jakémukoliv aspektu hmotné iluze, ale mĕl by přijímat vše, co je příznivé pro službu Kṛṣṇovi, a odmítat vše, co je nepříznivé, pod vedením pravého duchovního mistra.