SB 11.28.43

yogaṁ niṣevato nityaṁ
kāyaś cet kalpatām iyāt
tac chraddadhyān na matimān
yogam utsṛjya mat-paraḥ
Překlad slovo od slova: 
yogam — yogu; niṣevataḥ — toho, kdo provádí; nityam — pravidelnĕ; kāyaḥ — hmotné tĕlo; cet — i když; kalpatām — dobré kondice; iyāt — dosáhne; tat — v to; śraddadhyāt — vkládá víru; na — ne; mati-mān — kdo je inteligentní; yogam — systém mystické yogy; utsṛjya — opouští; mat-paraḥ — Mnĕ odevzdaný oddaný.
Překlad: 
I když je možné si různými yogovými procesy vylepšit tĕlesnou kondici, inteligentní oddaný, který odevzdal svůj život Mnĕ, nevkládá víru v tyto vyhlídky a tĕchto postupů vzdává.
Význam: 

VÝZNAM: Pánův oddaný si udržuje tĕlo v dobrém stavu tím, že jí výživné Kṛṣṇovo prasādam, vede čistý a usmĕrnĕný život bez zbytečné úzkosti a zpívá a tančí před Božstvy Pána. Když je nemocný, léčí se obvyklými metodami, ale jinak není nutné ve jménu takzvaného praktikování yogy soustředit mysl na hmotné tĕlo. Nakonec musí každý přijmout osud, který mu Pán vyhradil.